Rynek afrykański

Nasze mięso, to idealny produkt na tradycyjną afrykańską portrawę
"Chicken soup - akoko nkwan lol".

Afryka - to drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi. Zajmuje ponad 30 mln km², czyli ponad 20% ogólnej powierzchni lądowej świata. Według danych z 2012 r. Afrykę zamieszkuję ok. 1 miliard ludzi.
Afryka ma najwyższy na świecie przyrost naturalny (2,4‰ rocznie) i jest “najmłodszym kontynentem na Ziemi. Gospodarka Afryki opiera się na handlu, rolnictwie i przemyśle. To kontynent bogaty w surowce naturalne. Motorem szybkiego rozwoju tego kontynentu jest w dużej mierze handel.
Nasza firma eksportując swoje produkty, zaspakaja cząstkę żywnościowych potrzeb tej ludności. Tradycyje kulinarne to jeden z najważniejszych aspektów podczas wyboru produktu spożywczego przez rdzennego Afrykańczyka. A nasze mięso to idealny produkt na tradycyjną afrykańską portrawę "Chicken soup - akoko nkwan lol".

Galeria

Produkty na rynek afrykański