O kurze

Kura typu reprodukcyjnego (mięsnego), z łaciny Gallus domesticus.

Nadrzędnym celem hodowli tych ptaków jest produkcja jaj reprodukcyjnych.

Charakterystyka kury typu reprodukcyjnego.

Nadrzędnym celem hodowli tych ptaków  jest produkcja jaj reprodukcyjnych, z których wylęgają się kurczęta brojlery. Każdy hodowca, chcąc uzyskiwać dobre wyniki produkcyjne, musi z pasją angażować się w prowadzoną hodowlę. Produkcję tę charakteryzuje: stały nadzór weterynaryjny, ciągły monitoring w kierunku salmonelli, naturalny sposób żywienia.

Jak żyją kury

Kury żyją w kurnikach w stadach wraz z kogutami (ok. 10% w stadzie). Maksymalna obsada w kurniku to 7 szt./m2.
W wieku ok. 56-60 tygodni ich nieśność spada, kury kierowane są do uboju. W Europie głównymi liniami hodowlanymi stad rodzicielskich są Ros 308 i Cobb 500 oraz Hubbard. Kury osiągają wagę 3,7-4kg. Koguty są nieco cięższe.

Dbamy o zwierzęta

Zwracamy bardzo dużą uwagę na dobrostan ubijanych zwierząt, a co za tym idzie kontrolujemy i monitorujemy:
- w jakich warunkach żyją i bytują ptaki przed ubojem,
- oceniamy kondycję ptaków przed i w trakcje transportu.

Zwracamy szczególną uwagę na to, czy kury nie są bite, czy są  wkładane ostrożnie do klatek transportowych.
Dbamy o to, aby czas transportu był jak najkrótszy, a środki transportu były przystosowane do panujących na zewnątrz warunków pogodowych (odpowiednia wentylacja w okresie letnim,  system pojenia w przypadku dłuższego transportu).

Jeżeli jesteś zainteresowany nawiązaniem współpracy z naszą Firmą skontaktuj się z Nami.