Certyfikaty

Codziennie dbamy o podnoszenie świadomości wśród naszych pracowników celem
uzyskania produktów spełniających najwyższe wymagania jakościowe.

Posiadamy Zintegrowany System Bezpieczeństwa Żywności,  certyfikowany zgodnie ze standardami  BRC (British Retail Consortium), wersja 7  oraz  IFS (International Food Standard), wersja 6, które zapewniają ciągły nadzór nad przebiegiem procesu produkcyjnego oraz identyfikowalność surowców i wyrobów gotowych w każdym etapie produkcji.

Nasze certyfikaty: