Cel i misja firmy

Celem działalności Firmy jest dążenie do zaspokajania potrzeb, wymagań i oczekiwań
naszych klientów poprzez zapewnienie najwyższej jakości produktów oraz budowanie
warunków trwałej współpracy.

Przedmiotem działalności AWRA Sp. z o.o. jest produkcja mięsa chłodzonego i mrożonego pozyskanego z kur mięsnych typu reprodukcyjnego oraz jego dystrybucja w kraju i za granicą.

Nasze cele realizujemy poprzez:

Produkcję bezpiecznej żywności, zgodnie z obowiązującymi krajowymi oraz unijnymi przepisami prawa żywnościowego.

Zapewnienie bezpiecznych i stabilnych warunków zatrudnienia.

Doskonalenie organizacji pracy.

Inwestycje poprawiające infrastrukturę oraz jakość i bezpieczeństwo wytwarzanych produktów.

Podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz utrwalanie świadomości zagrożeń na każdym etapie produkcji.

Utrzymanie i poprawę funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością przez realizację zasad GMP/GHP ( Dobra Praktyka Produkcyjna/ Dobra Praktyka Higieniczna) oraz systemu HACCP (Analiza Zagrożeń w Krytycznych Punktach Kontrolnych).

Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością poprzez wdrożenie i realizację standardów żywności BRC oraz IFS.